presentatie project Automata

Het eerste project zit er alweer op. We zijn de afgelopen periode bezig geweest met ontwerpend leren rondom automata. De leerlingen hebben zich verdiept in soorten overbrengingen en hebben in tweetallen een ontwerp gemaakt voor twee automata die samen een voorstelling vormen. Ze zijn een aantal weken bezig geweest om hun eigen automaton in elkaar…